5.1.2013

Vuosi on vaihtunut




Hei,

haluan toivottaa omasta ja Hakunilan Kotikirkon puolesta Jumalan siunaamaa vuotta 2013.

Jeesus kertoi kuuluisassa vuorisaarnassaan (Mt 7:24-27) opettavaisen vertauksen. Hän kehui talonrakentajaa siitä, että tämä viisaasti valmisteli rakennusurakan, valitsemalla kestävän kalliopohjan tulevalle kodilleen.

Kun rakennus on näin perustettu, se kestää myrskyt ja tulvat.  Opetuksen terä on selkeä; oma elämämme, myös vuonna 2013, rakentuu turvallisesti Jumalan antamien ohjeiden ja lupausten varaan. Myrskyjä ympärillämme riittää, mutta Jumalan Sanan lupaukset, Pyhän Hengen osallisuus ja seurakuntaperheen yhteys muodostavat tänäkin päivänä turvallisen ympäristön rakentaa oma elämä.

Hakunilan Kotikirkossa haluamme tammikuussa aloittaa uuden vuoden erityisellä rukouksen kuukaudella. Olet tervetullut tilaisuuksiin ja yhdessä etsimään Jumalan Tahtoa. Hänen tahtonsa
on hyvä sinua kohtaan ja Hän haluaa sen ilmaista. Samaisessa vuorisaarnassa Jeesus sanoikin;
Pyytäkää niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” (Mt 7:7).

Terveisin
Ari Kuittinen